ke ve mot ki niên dang nho

trên cuôc đoi con nguoi ai ma khong co ky niêm tôt lan ky niêm  xau. va trong do cung co ca toi. mot ky niêm ve tinh ban ma toi không thê quen.                                                                                                                                                                  môt hom toi đi hoc ve  ngang duong thi troi bong nhiên toi lai mua to. toi dung lai,nup mua o môt gôc đai thu da gia. thi toi gap môt nguoi ban gai, dung tro chuyen voi nhau thi toi moi biêt  ban ten la