Nói chuyện với học sinh, Hồ Chủ tịch đã dạy: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó . Em hãy bình lu

Bạn đang đọc bài văn mẫu, văn tham khảo Nói chuyện với học sinh, Hồ Chủ tịch đã dạy: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó . Em hãy bình lu. Bạn có thể tải bài văn về máy bằng nút sau:

Văn mẫu liên quan